Vesna Kusigerski

knjigovodstvo & konsalting

Porez

Zahvaljujući brzom i efikasnom obračunu Vaših poreskih obaveza nećete imati nikada probleme sa poreskim vlastima, jer smo sa njima u stalnom kontaktu i tako Vam pružamo sigurnost u Vašim poreskim obavezama prema državi u kojoj živite.


Da li ste popunili Steuererklärung za 2020 godinu?


Nemate vremena, imate puno svakodnevnih obaveza a morate do 31.03.2021 da ispunite Vaš Steuererklärung. Mi Vam stojimo na raspolaganju za brzo i efikasno popunjavanja Vaše poreske prijave.

  • Popunjavanje poreske prijave
  • Kalkulacija/obračun Vašeg poreza
  • Poresko optimiranje i plan Vaših poreskih obaveza

Vrlo rado ćemo preuzeti sve Vaše poreske obaveze prema lokalnim poreskim vlastima, kako bi Vi i Vaša firma na vreme bili registrovani i izbegli neprijatnosti koje mogu da nastanu usled nepoštovanja zakonskih rokova.

Zahvaljujući ovlašćenju koje ste napravili sa nama, završavamo sve Vaše obaveze i formalnosti vezane za Vaše poreske obaveze, kao i obavljanje formaliteta za registovanje Vaše delatnosti kod lokalnih vlasti bez Vašeg prisutva. U sklopu takvih okolnosti tako možete da se skoncentrišete na Vaš posao i Vašu zaradu.

Vesna Kaplarević-Kusigerski

knjigovodstvo i konsalting

Sa Vašim oficijelnim ovlašćenejem, zastupaću Vas kod lokalnih vlasti, u traženju najboljeg mogućeg rešenja za Vas i Vašu firmu.